Přeskočit navigaci.

Představení firmy

tezebnipiskova-certifikat-nahled Těžební písková, s. r. o. se nachází severně od silnice 1 / 11 Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou mezi obcemi Roudnice a Kratonohy.

Území je rovinaté s nadmořskou výškou kolem 230 m.

Předmětem podnikání firmy je konkrétně těžba, úprava a prodej štěrkopísku.

Sídlo se nachází na adrese Kratonohy 101, shoduje se se sídlem společnosti Sušárna, a. s., obě společnosti jsou ovšem majetkově oddělené. Těžební písková, s. r. o. zde má pronajaté kancelářské prostory a prostor, který je využíván jako úpravna.

Společnost zakoupila pozemky sousedící se svým sídlem a to asi 16 ha, na kterých byla Báňským úřadem v Trutnově a zároveň Stavebním úřadem v Hradci Králové povolena těžba. Původním záměrem bylo pokračovat v těžbě na pískovně, která na tomto území byla ještě před vznikem společnosti, ale tento záměr byl na základě hydrogeologického průzkumu umožněn jen částečně. Byl navržen projekt, který navrhl oddělení stávající a nové pískovny ochranným pilířem o mocnosti 50 m. Jedná se zejména o to, aby nebyla nijak ovlivněna hladina spodní vody a tudíž množství vody ve studních na západní straně Roudnice. Dalším opatřením je nutná vzdálenost 10 m nově vznikající pískovny od Bystřice a to proto, aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění kvality vody.

K vedlejším podnikatelským činnostem patří také prodej pohonných hmot v areálu benzínové čerpací stanice BBK oil. K uvedení do užívání došlo v červenci 2002.

30. 4. 2013 - Nové frakce kameniva

Právě jsme zařadili do sortimentu nové frakce praného kačírku o velikosti 16/25mm ,25/70mm a 70mm a více.

Vypsat všechny novinky

Spolupracujeme

Ing. Zdeněk Bárta (jednatel)

Mobil: 731 412 060


Libor Vrzáň (doprava + info)

Mobil: 731 412 061


Radka Hanušová (váha)

Mobil: 724 899 050 (6:00 - 15:00)

E-mail: radka.hanuska@centrum.cz

Adresa:
Těžební písková s.r.o.
Kratonohy 101
503 27 Kratonohy

Tel.: 495 451 323 

Fax: 495 451 400

Nacházíme se severně od silnice 1/11 Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou mezi obcemi Roudnice a Kratonohy.

Prodejní doba:
od Pondělí do Pátku
od 6:30 do 15:00 hodin

Spolupracujeme

ryby-nahled  susarna