Ceník (pdf)

Ceník štěrkopísku a kameniva pro rok 2019 – platný od 1. 2. 2019

Materiál Cena (Kč/t)
Kamenivo 0/4 prané ( ČSN EN 12620, 13043, 13139, 13242 ) 107,–
Kamenivo prané 4/8 ( ČSN EN 12620 ) 270,–
Kamenivo prané 8/16 ( ČSN EN 12620 ) 220,–
Kamenivo prané 16/32 mm  230,–
Kamenivo prané 16/25, 25/50, 50+mm 270,–
Kamenivo prané drcené 4/8 mm 290,–
Kamenivo prané drcené 8/16 mm 220,–
Písek 0–2 ( tzv. zásypový ) 75,–
Kamenivo 0/4 mimo ČSN 95,–
Kamenivo neprané 120,-
Skrývka 120,-
Zavážkový materiál ( jíl, kamenivo ) 20,–
Betonová drť 0/8 85,–
Betonová drť 8/63 179,–
Štěrkopísek netříděný 75,-
Hrubé těžené kamenivo 32/63 200,-
Betonová drť mix 0/8 a 8/63 125,-
Lomový kámen (drť) 0/32 175,-


Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceník dopravy

Vozidlo Nosnost Kč / km
Avie 3,5 t 22 ,–
MAN sólo 10 t 32 ,–
MAN souprava 22 t 36,–
Scania návěs 29 t 39 ,–