Jak nakupovat?

Od vašeho kontaktu (objednávky) až k vykládce na Vámi určeném místě.

Pro firmy nabízíme smluvní ceny a platbu fakturou. Smluvním partnerům garantujeme krátké dodací lhůty a stálý přísun nasmlouvaného materiálu ve stejné kvalitě. Většina kameniva je dostupná i pro maloobchodní prodej. Před nákupem je nutná zastávka v kanceláři firmy. Zde se domluvíte s prodejcem, který Vám může dané zboží zamluvit ( týká se především kačírků ), doporučit a zaručí se za jeho dostupnost. Při větší vzdálenosti využijte telefonickou domluvu. Neradi odmítáme zákazníky požadující dočasně nedostupné kamenivo bez předchozí objednávky.

Zákazníky si dovolujeme dělit na: maloodběratele a velkoodběratele.

Maloodběratelé

Objednaný písek, kamenivo, betonovou drť či skrývku Vám můžeme dodat na přání ve stanovenou dobu a na určenou adresu. Výhodou naší dopravy je, že platíte vše přímo na místě vykládky (materiál + doprava) a neplatíte příjezdové kilometry na pískovnu a další doplňkové poplatky jako čekání a vykládku. Dopravu si můžete zajistit i sami, je však nutné předem sjednat s Vaším dopravcem platbu materiálu před odběrem v naší provozovně! Nabízíme možnost odběru menšího množství štěrkopísku do přípojného vozíku za Váš osobní automobil. Materiál a dopravu lze objednat u vedoucího provozu viz menu kontakt. Ceník dopravy se nachází v položce menu doprava.

Velkoodběratelé

V případě velko-objemových odběrů, kontaktujte přímo vedoucího provozu viz menu kontakt. Firemním zákazníkům nabízíme platbu v hotovosti na místě, nebo bezhotovostní fakturou. Firemní zákazníci mají výrazné slevy v závislosti na smluveném ročním odběru. Písek a kamenivo Vám ZDARMA naložíme moderními kolovými nakladači značky LIEBHERR!