Doprava

Pro firmy nabízíme dovoz za smluvní ceny. Nabízíme také dlouhodobou spolupráci, případně vzájemnou domluvu na vytížení vozidel. Zajištujeme dopravu i pro maloodběratele. Dopravu je nutné domlouvat s předstihem několika dní.

Výběr dopravy

Při výběru dopravy jsou důležitá tři kritéria. Prvním je Vámi požadované množství. Přepočet mezi m3 a t je dán poměrem 1 m3 = cca 1,6t písku a cca 1,3t kamene. Dále zvažte manévrovací prostor u místa výsypu. Návěsy musejí vykládat materiál na rovném a zpevněném povrchu. Díky svému určení nejsou schopny zdolat větší teréní nerovnosti. Dalším kritériem je počasí a stav terénu v místě výsypu. Často se stává, že mnohatunové nákladní auto poškodí díky své hmotnosti přístupovou nezpevněnou cestu. V nejhorším případě dojde k uvíznutí vozidla. Nejlepším způsobem je konzultace dopravy s naším pracovníkem. Objednávku dopravy je dobré uskutečnit s určitým časovým předstihem cca 3 dny dopředu.

Nabízená vozidla

  • Avie: Dobré manévrovací schopnosti. Malá prostupnost terénem. Výsyp provádí dozadu. Vhodná na menší vzdálenosti. 
  • MAN sólo: Poměrně dobré manévrovací schopnosti. Dobrá prostupnost terénem. Vysyp může provést dozadu a na bok. 
  • MAN souprava: Horší manévrovací schopnosti. Dobrá prostupnost terénem. Výsyp provádí do strany. Je možné naložit různou frakci na auto a na přívěsné vozidlo. 
  • Návěs: Špatné manévrovací schopnosti. Špatná prostupnost terénem. Místo výsypu musí být rovné a zpevněné. Výsyp provádí dozadu. Vyhodný na dlouhé vzdálenosti. Veliká nosnost.