Sortiment

Kamenivo prané 70mm a větší

kamenivo_prane_70mm

 Dekorativní kamenivo (obsahuje i kusy 30cm a více). Pouze menší odběry.

 

Kamenivo prané 32mm a větší

kamenivo_prane_32mm

V současné době obsahuje jílové částice. Použití na zhutnění, nebo k dalšímu zpracování. Oblíbený zahrádkáři na skalky, jezírka, rybníčky, akvária a jiné dekorační účely. Zákazník si může ručně vybrat jednotlivé kameny bez jílu do vozíku za automobil.

 

Kamenivo prané 25–70mm (novinka 2013)

Kamenivo prané 25–70mm

 Velké dekorativní kamenivo (obsahuje i kusy 10cm a více). Bez jílových částic!!!!!!

 

Kamenivo prané 16–32mm

Kamenivo prané 16–32mm

 Jezírka, rybníčky, akvaria, cesty, obsyp, dekorace, meliorační systémy apod. Často používané na odvodňovací systém kolem domů.

 

Kamenivo prané 16–25mm (novinka 2013)

 Dekorativní kamenivo.

 

Kamenivo prané 8–16mm ( ČSN EN 12620 )

Primárně určeno a certifikováno do betonu. Dále jezírka, rybníčky, akvária, květináče. Velice oblíbené zahrádkáři jako stálá náhrada za stále mizejicí mulčovací kůru.

Dokumentace

 

Kamenivo prané 4–8mm ( ČSN EN 12620 )

 Primárně určeno a certifikováno do betonu. Dále např. obsyp květináčů, zpevnění cest, vysypaní zatravnovacích bloků, studně, jezírka, rybníčky, akvária, dětská hřiště apod.

Dokumentace

 

Kamenivo drcené prané 8–16mm

  Použití: Primárně určeno do betonu. Díky ostrým hranám vhodné na zpevnění komunikací apod.

 

Kamenivo drcené prané 4–8mm

 Použití: Díky ostrám hranám a velikosti výborný podklad pod zámkové dlažby jako výrazně levnější alternativa za lomový kámen.

 

Kamenivo prané 0/4 (ČSN EN12620, 13043, 13139, 13242)

Z materiálu jsou pomocí tlaku vody při průchodu síty vyplaveny jemné částice. Písek je hrubší konzistence bez nežádoucích složek. Výsledný produkt je určený jako složka pro výrobu kvalitního betonu. Kvalita písku je prověřována pravidelnými kontrolami externí zkušebny. Na vyžádání poskytneme zákazníkům sítové zkoušky a další potřebné dokumenty k výrobku

Dokumentace

 

Štěrkopísek tříděný mimo ČSN

Levnější alternativa výše uvedeného certifikovaného písku. Tento materiál frakce 0–4mm je jednou tříděný suchou cestou. Použitelný do betonu. Obsahuje jemnější částice

 

Štěrkopísek tříděný 0/2mm

Jemný písek frakce 0–2mm. Vzniká jako vedlejší produkt při praní certifikovaného písku 0/4. Může obsahovat drobné jílové částice. Vhodný pro zásyp potrubí, běžecké tratě pro psy, koně apod. Od 23. 5. 2012 nabízíme test rozsahu těžkých kovů v rozsahu přílohy č. 14 zákona č. 238/2011 Sb. Námi prodávaný písek je tedy možné použít do dětských pískovišť. Kopii testu na požádání přiložíme zákazníkům v kanceláři prodeje.

 

Štěrkopísek netříděný mimo normu

Materiál vytěžený ve fázi před úpravou. Může obsahovat větší kameny, kusy jílu, hlíny, dřeva a další částice. Díky jeho nevyhovujícím vlastnostem se nehodí ani do betonu ani do malty. Může se použít k zasypávání výkopů a podobným účelům. Během času má rozdílnou kvalitu v závislosti na vrstvě a místě těžby.

Betonová drť 0/8mm

betonova-drt_0/8mm

Drcené betonové výrobky. Tříděné na frakci 0–8mm. Vhodné použití jako zhutnitelný materiál pod desky, zámkové dlažby, zpevnění komunikací apod.

 

Betonová drť 8/63mm

betonova_drt_8/36mm

Drcené betonové výrobky. Tříděné na frakci 8–63mm. Vhodné použití jako zhutnitelný materiál pod desky, zámkové dlažby, zpevnění komunikací apod.