Skrývka

Svrchní materiál, který je nutné skrýt před započetím těžby písku a kameniva. Materiál je možné použít na rekultivaci zahrad a dalších ploch určených pro další pěstování rostlin. Vzhled na přiložené fotografii je pouze ilustrační a může se měnit podle místa skývky.

Zavážkový materiál

skryvka

Obsahuje písčité, kamenité, hlinité a jílovité složky. Materiál je možné hutnit.