Písek

Směs drobných kamínků různého původu. Jeho hustota je závislá na vlhkosti v něm obsažené a pohybuje se přibližně od 1500 kg/m3 do 1700 kg/m3. Podle velikosti zrn se dělí do frakcí. Jedna z hlavních složek betonu. Štěrky a štěrkopísky se jako přírodní kamenivo nejčastěji používají ve stavebnictví – pro betonářské směsi, drenážní a filtrační vrstvy, podsypy a stabilizaci komunikací. Písky mají ve stavebnictví hlavní použití v maltařských a betonářských směsích, jako ostřivo při výrobě cihel, na omítky, jako základka důlních vydobytých prostor apod.

Kamenivo prané 0/4 (ČSN EN12620, 13043, 13139, 13242)

Z materiálu jsou pomocí tlaku vody při průchodu síty vyplaveny jemné částice. Písek je hrubší konzistence bez nežádoucích složek. Výsledný produkt je určený jako složka pro výrobu kvalitního betonu. Kvalita písku je prověřována pravidelnými kontrolami externí zkušebny. Na vyžádání poskytneme zákazníkům sítové zkoušky a další potřebné dokumenty k výrobku

 

Štěrkopísek tříděný mimo ČSN

Levnější alternativa výše uvedeného certifikovaného písku. Tento materiál frakce 0–4mm je jednou tříděný suchou cestou. Použitelný do betonu. Obsahuje jemnější částice

 

Štěrkopísek tříděný 0/2mm

Jemný písek frakce 0–2mm. Vzniká jako vedlejší produkt při praní certifikovaného písku 0/4. Může obsahovat drobné jílové částice. Vhodný pro zásyp potrubí, běžecké tratě pro psy, koně apod. Od 23. 5. 2012 nabízíme test rozsahu těžkých kovů v rozsahu přílohy č. 14 zákona č. 238/2011 Sb. Námi prodávaný písek je tedy možné použít do dětských pískovišť. Kopii testu na požádání přiložíme zákazníkům v kanceláři prodeje.

 

Štěrkopísek netříděný mimo normu

Materiál vytěžený ve fázi před úpravou. Může obsahovat větší kameny, kusy jílu, hlíny, dřeva a další částice. Díky jeho nevyhovujícím vlastnostem se nehodí ani do betonu ani do malty. Může se použít k zasypávání výkopů a podobným účelům. Během času má rozdílnou kvalitu v závislosti na vrstvě a místě těžby.